Новини

04.02.2013Уведомление за промяна в Тарифата на банката в частта за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД, считано от 04.02.2013 г. влиза в сила промяна в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си, Част Втора. Физически лица, Раздел ІІ. Внасяне и теглене на пари в наличност. Други касови услуги, Подраздел ІІ.3. Срочни влогове.

Валутни курсове 9.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88030
Продава 1,95730
Фиксинг на БНБ 1,91767
Купува 1,97880
Продава 2,04880
Фиксинг на БНБ 2,00331
Купува 2,27770
Продава 2,35770
Фиксинг на БНБ 2,32380

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката