Новини

04.02.2013Уведомление за промяна в Тарифата на банката в частта за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД, считано от 04.02.2013 г. влиза в сила промяна в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си, Част Втора. Физически лица, Раздел ІІ. Внасяне и теглене на пари в наличност. Други касови услуги, Подраздел ІІ.3. Срочни влогове.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката