Новини

30.10.2012Общинска банка с трикратен ръст на печалбата

  • Печалбата на компанията за деветмесечието е в размер на 3 млн. лв.
  • Банката трайно подобрява позициите си на пазара
  • ОБ остава лидер в общинското кредитиране, но се насочва и към ритейла

Общинска банка отчете печалба за деветмесечието на 2012 г. в размер на 3,016 млн. лв. Ръководството на институцията успешно обърна негативната тенденция от 2011 г., когато наследи финансов резултат от минус 11 405 000 лв. Позитивните показатели в банката започнаха още през първото полугодие на 2012 г., когато беше отчетена печалба от близо 1 млн. лв. До края на септември тя нарасна трикратно в сравнение с първото шестмесечие на настоящата година.
„Работихме упорито и решително през изминалото деветмесечие. Предприехме трудни, но необходими мерки за запазване на стабилността на банката и подобряване на нейната ликвидност. Имаме добра реална печалба за деветмесечието. Продължаваме да развиваме Общинска банка като търговска, модерна и потребителски ориентирана компания”, съобщи Сашо Чакалски, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на банката.
Към 30 септември 2012 г. активите на ОБ са 1,021 милиарда лв. спрямо 0,940 милиарда лв. към 31 декември 2011 г. Кредитният портфейл също е нараснал до 344 млн. лв. спрямо 341 млн. лв. в края на миналата година. Осезаем е и ръстът на привлечените средства в кредитната институция. Те са 939 млн. лв. спрямо 860 млн. лв. в края на декември 2011 г. С това коефициентът на ликвидност на банката се е увеличил до 27,97% спрямо 14,56% девет месеца по-рано.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката