Новини

21.02.2011Нови Общи условия по сметките на корпоративни клиенти

ОБЩИНСКА БАНКА АД уведомява своите корпоративни клиенти, че, Управителният съвет на Банката одобри изменения и допълнения в прилаганите “Общи условия по рамков договор за платежна сметка на корпоративни клиенти на Общинска банка АД” и в “Общи условия по договор за срочен депозит на корпоративни клиенти на Общинска банка АД”, приложими по всички депозитни сметки на корпоративни клиенти на Банката.

Общите условия са на разположение на Клиентите, публикувани на интернет страницата на Общинска банка АД. Те могат да бъдат получени и във всички поделения на Общинска банка АД.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката