Новини

19.09.2011Стартира изплащането на дивиденти за 2010г. на акционери на Благоевград БТ АД в офисите на Общинска банка АД

От 19.09.2011г. акционерите на Благоевград БТ АД – физически лица, които са без сметки при инвестиционен посредник, могат да получат дивидентите си за 2010г. във всички офиси на Банката. Сумите се изплащат касово, без такси, след представяне на документ за самоличност или изрично пълномощно (за упълномощени се считат и лицата наследници, след представяне на удостоверение за наследници).

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката