Новини

13.05.2010ОБЩИНСКА БАНКА АД УВЕЛИЧИ АКЦИОНЕРНИЯ СИ КАПИТАЛ

Общинска банка АД вписа в търговския регистър увеличение на капитала си от 9.84 млн.лв., с което акционерния капитал на институцията става общо 34.84 млн. лева, а собствения достига 73.1 млн. лева. В предвидения 6-месечен срок, от датата на обявяване на поканата до тях – 29.10.2009 г., акционерите са записали и внесли средствата по новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението, като по този начин структурата на акционерната собственост се запазва почти непроменена. В увеличението на капитала от общо 35 акционери са участвали 21 между които всички с участие на капитала над 1%.

Нарастването на капитала на Общинска банка АД увеличава нейната капиталова адекватност с над 200 базисни пункта. Това ще позволи на Банката разширяване на кредитната й дейност за обслужваните от нея клиенти – общини, големи корпоративни клиенти, малки и средни предприятия и граждани в разполагаемата клонова мрежа от 95 поделения в страната и повишаване на ефективността от дейността й.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката