Новини

31.10.2009Нови общи условия за корпоративни клиенти от 01.11.2009г.

ОБЩИНСКА БАНКА АД уведомява своите корпоративни клиенти, че във връзка с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 01.11.2009 г.) и Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г., в сила от 01.11.2009 г.),
Управителният съвет на Банката взе следните решения, в сила от 01.11.2009г.:

Новите общи условия са на разположение на Клиентите, публикувани на интернет страницата на Общинска банка АД www.municipalbank.bg, както и могат да бъдат получени във всички поделения на Общинска банка АД.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката