Новини

24.06.2008Международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс повиши рейтинговата оценка на Общинска банка АД

След проведения годишен преглед на кредитния рейтинг на Общинска банка АД, на 23.06.2008 г. международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс обяви, че повишава оценката за перспективите за развитие на банката от “Негативна” на “Стабилна” и потвърждава нейния дългосрочен кредитен рейтинг (ВВ-) и краткосрочен (В). Повишаването на перспективата и запазването на рейтинга на банката, на фона на международната финансова криза, отразяват успешното й управление и добро финансово състояние. Сред основните фактори за добрата оценка на Общинска банка АД са:

  • поддържаната висока ликвидност;
  • добрите нива на капиталова адекватност;
  • стабилно нарастващата депозитна маса;
  • водещата позиция на Общинска банка АД в обслужването на общинските финанси, с пазарен дял над една трета от привлечените средства на местния бюджет, вкл. на най-големите общини в страната;
  • подкрепата на акционерите и добрите взаимоотношения със Столична община, като основен акционер на Банката.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката