Новини

21.05.2008Стартира “Програма за кредитиране на малкия и средния бизнес от Общинска банка АД”

От 19.05.2008г. Общинска банка АД стартира “Програма за кредитиране на малкия и средния бизнес”. Отчитайки, все по-голямата роля и значение на малките и средни предприятия за развитието на българската икономика и познавайки трудностите, стоящи пред бизнеса им, Общинска банка АД предлага един уникален пакет от продукти, изцяло съобразени със специфичните им нужди и потребности. “Програмата за кредитиране на малкия и средния бизнес” дава възможност на фирмите от този сегмент да финансират, както своята текуща дейност, така и различни инвестиционни проекти, при ясни условия и точни правила. В зависимост от целта, размера и срока на кредита, финансовото състояние и възможност за обезпечаване на кандидатстващите, Банката предоставя при облекчена процедура следните видове кредитни продукти:

  • кредити до 30 000 лв., обезпечени само със запис на заповед или със запис на заповед и поръчителство;
  • кредити, обезпечени с ипотека на високоликвидни недвижими имоти, без изискване за представяне на прогнозни парични потоци, при максимален допустим размер до 250 000 лв.;
  • кредити, обезпечени с парични средства, в размер до 95% от размера на обезпечението;
  • кредити, обезпечени с едно или комбинация от всички законово допустими и приемливи за банката обезпечения, в размер до 500 000 лв. Максимално допустимите срокове за погасяване при част от кредитните продукти достигат до 36 месеца – за кредити за оборотни средства и до 120 месеца – за кредити за инвестиционни цели. И за да може малкия и средния бизнес да получи един отличен пакет, в допълнение Общинска банка АД предлага и следните бонуси:
  • без изискване за представяне на бизнес план и икономическа обосновка;
  • без изискване за дълга бизнес история;
  • възможност за безплатно предварително запитване и отговор от страна на Банката в рамките на 48 часа;
  • безплатно издаване на бизнес дебитна/кредитна карта, по желание на клиента;
  • за кредитните продукти, при които обезпечението е активи – възможност за ползване на допълнителен кредит - овърдрафт по бизнес кредитна карта, обезпечен само със запис на заповед, в размер до 5% от размера на основния кредитен продукт. Кредитни сделки за по-големи размери или за условия различни от Програмата, Банката предоставя, при условията на индивидуално договаряне. Повече подробности

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката