Новини

25.01.2008Общинска банка подписа с МИЕ споразумение за сътрудничество при изпълнението на инвестиционни схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

На 22 януари Общинска банка подписа с Министерство на икономиката и енергетиката Рамково споразумение за сътрудничество при изпълнението на инвестиционни схеми по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Съгласно споразумението, Банката ще предлага на предприятията, кандидатстващи за безвъзмездна помощ по програмата, целеви инвестиционни кредити, които да послужат за финансиране изпълнението на одобрените проекти. В етапа на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ Банката ще издава на предприятията-кандидати по тяхно искане, кредитно уверение (представляващо условно съгласие за предоставяне на банков кредит) или банкова референция.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката