Новини

25.01.2008Общинска банка подписа с МИЕ споразумение за сътрудничество при изпълнението на инвестиционни схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

На 22 януари Общинска банка подписа с Министерство на икономиката и енергетиката Рамково споразумение за сътрудничество при изпълнението на инвестиционни схеми по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Съгласно споразумението, Банката ще предлага на предприятията, кандидатстващи за безвъзмездна помощ по програмата, целеви инвестиционни кредити, които да послужат за финансиране изпълнението на одобрените проекти. В етапа на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ Банката ще издава на предприятията-кандидати по тяхно искане, кредитно уверение (представляващо условно съгласие за предоставяне на банков кредит) или банкова референция.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката