Новини

25.01.2008Общинска банка отчете 2007г. като една от най-успешните финансови години от своето създаване.

Общинска банка отчете 2007г. като една от най-успешните финансови години от своето създаване. Постигнатите резултати са следствие на изграденото доверие сред клиентите и утвърдения професионализъм. Ръстът на общите активи е близо 60% и в края на годината те надхвърлиха 1 млрд.лв., при 61% нарастване на привлечените средства от нефинансови институции. Банката е доказан партньор и лидер във финансовото обслужване на общините и структурите от публичния сектор. По тези показатели тя изпреварва съществено представянето на банковата система. В динамичната пазарна среда Общинска банка се придържаше към стабилно увеличение на отпуснатите кредити, съобразено с провежданата от Българската народна банка политика. Структурата на активите и пасивите позволиха на банката в максимална степен да се възползва от нарастването на пазарните лихвени проценти през изминалата година и намалението на ликвидността в банковата система. Реализираната печалба е над 15 млн.лв. и бележи четирикратен ръст спрямо предходната година. Банката оценява възможностите за устойчиво развитие пред финансовия сектор у нас и запазва успешното сътрудничество с първокласни финансови институции от чужбина. За текущата година се предвижда разширяване на клоновата мрежа, допълване на продуктовия портфейл и постигане на още по-висока пазарна позиция.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката