Новини

13.11.2007Нови по-високи лихви за депозитите на корпоративните клиенти...

Нови по-високи лихви за депозитите за корпоративни клиенти. От 12 ноември 2007 г. Общинска банка АД прилага нови по-високи лихвени проценти по всички срокове стандартни срочни депозити за корпоративни клиенти в лева, евро и щатски долари. Депозитните сметки в банката осигуряват:

  • Възможност за договаряне на индивидуални лихвени проценти при депозити над 50 хил. валутни единици;
  • Високи лихви
  • Стандартни депозити със срок от 7 дни; 10 дни; 1, 3, 6 и 12 месеца;
  • Възможност за договаряне на срок, различен от горепосочените, според специфичните потребности и желания на клиента;
  • Възможност за довнасяне по всяко време, без промяна в срока и в лихвения процент по депозита;
  • На падеж лихвата може: - да бъде получена в брой; - да бъде преведена по посочена от клиента сметка; - да бъде капитализирана, а депозитът автоматично продължен. Високите лихвени проценти не са промоция за кратко, а са валидни за целия договорен срок!

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката