Новини

03.07.2007Безплатно издаване на Удостоверения за универсален електронен подпис за клиенти на Общинска банка АД

Следвайки политиката си да предлага най-добри решения на своите клиенти и партньори, Общинска банка АД предлага на всички свои клиенти до 02.01.2008г. безплатно издаване на универсален електронен подпис (УЕП) от доставчика на удостоверителни услуги “Инфонотари” ЕАД. Получаването на УЕП дава възможност за ползването му при информационен обмен по електронен път с представители на държавната и местната администрация (в т. ч. НЗОК, НАП и др.), за ползване на Интернет банкиране и защитен обмен на информация между икономически субекти. Клиентите на банката ще заплащат само цената на четящите устройства, като те ще ползват промоционални по-ниски цени за тях, в допълнение към безплатния УЕП. Изпълнителите на медицинска и дентална помощ, клиенти на Общинска банка АД, ще могат да ползват специални пакети от услуги, съобразени със спецификата на дейността им, съпътстващи безплатния универсален електронен подпис.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката