Новини

30.03.2007Нови Общи условия по договорите за банкови сметки на клиенти на Общинска банка АД, в сила от 02.04.2007г.

Управителният съвет на Общинска банка АД одобри нови Общи условия по договорите за банкови сметки, както следва:

  • за Корпоративни клиенти - Общи условия по договор за разплащателна сметка на Корпоративни клиенти (приложими и към договорите за набирателни, особени, ликвидационни сметки, за сметки на бюджетни предприятия и други специални сметки) и Общи условия по договор за срочен депозит на Корпоративни клиенти.
  • за Физически лица - Общи условия по договор за разплащателна сметка на физически лица (приложими и към договори за разплащателни сметки, открити на частни съдебни изпълнители, адвокати и застрахователни агенти). Новите Общи условия влизат в сила от 02.04.2007г. Новите общи условия са на разположение на Клиентите във всички поделения на Общинска банка АД.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката