Новини

09.10.2006Общинска банка АД отпуска 2 млн. лв. кредит на Община Асеновград

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, Общинска банка АД, която предостави най-доброто предложение, е избрана да осигури финансирането на инвестиционен проект “Основен ремонт на уличната мрежа на град Асеновград” на стойност 2 млн. лв., като срокът на кредита е 8 години. През миналата година Общинска банка АД спечели и процедурата за финансиране на друг инвестиционен проект на Общината - възстановяването на обект “Търговски център“.

След проведена процедура по Закона за общинския дълг, обявена от Община Свищов, отново Общинска банка АД даде най-добро предложение и през месец юли подписа договор с Общината за предоставяне на 7 годишен кредит в размер на 2 млн. лв. за финансиране на инвестиционен проект “Управление на публичната техническа инфраструктура на град Свищов”.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката