Новини

29.05.2006Промени при приемане и извършване на плащания през БИСЕРА, РИНГС и СЕБРА за периода 29.05.2006 г. - 02.06.2006 г.

Във връзка с подготовката и внедряването на IBAN и в съответствие с утвърдения план за работа на системните оператори, поделенията на Общинска банка АД въвеждат следните промени в реда на приемане на платежни нареждания и на искания за незабавно инкасо за периода 29.05.2006 г. - 02.06.2006 г.:

  • На 02.06.2006 г. платежни нареждания от клиенти на банката ще се приемат до 11.00 часа. Всички платежни нареждания (през БИСЕРА и РИНГС) с вальор 02.06.2006 г. ще бъдат инициирани и потвърдени до 12.30 ч.

  • На 02.06.2006 г. няма да бъдат приемани искания за незабавно инкасо с вальор 02.06.2006 г. Искания за незабавно инкасо към платци, които не са администратори на публични вземания, ще се приемат и обработват до 13.30 часа на 01.06.2006 г. Последната дата за приемане на искания за незабавно инкасо към администратори на публични вземания (РУСО, СУСО) е 29.05.2006 г.

  • Всички получени в банката искания за незабавно инкасо ще бъдат потвърдени или отказани до 11.00 ч. на 02.06.2006 г.

  • Получените погрешно насочени плащания ще бъдат върнати на банките, които са ги инициирали, не по-късно от 16.00 часа на 02.06.2006 г.

  • На 02.06.2006 г. няма да се приемат за обработка бюджетни платежни нареждания за плащания в СЕБРА. Крайната дата за приемане на бюджетни платежни нареждания за плащания в СЕБРА е 13.30 часа на 01.06.2006 г.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката