Новини

17.01.2006Банкови сметки на Столична община за събиране на местни данъци и такси разкрити в Общинска банка АД

В Общинска банка АД са разкрити банкови бюджетни левови сметки на всички 21 районни отдела “Местни данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местните данъци и такси” на Столична община, по които, считано от 01.01.2006г., могат да се плащат дължимите на общината: . данък върху недвижимите имоти; . данък върху наследствата; . данък върху превозните средства; . такси за битови отпадъци; . данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин; . други данъци; . глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката