Новини

31.05.2005Бързи парични преводи чрез системата “ЕКСПРЕС-М” предлага от м. юни Общинска банка АД

Бързи парични преводи чрез системата “ЕКСПРЕС-М” предлага от м. юни Общинска банка АД. Системата, чийто оператор е Банксервиз АД, извършва бързи парични преводи в левове на територията на страната. За да се превеждат суми не е необходимо наличие на банкови сметки, дебитна или кредитна карта. Паричните преводи могат да се изпращат и получават във всяко поделение на банката, обозначено със знака на “Експрес М”.

В системата са включени Интернешънъл асет банк, Международна банка за търговия и развитие, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк България, Юнионбанк.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката