Новини

29.04.200460% ръст на кредитния портфейл през 2003 г. отчита Общинска банка АД

През 2003г., като резултат от активната работа на Общинска банка АД и ефективното й управление, общият брой на клиентите на банката се е увеличил с 48% спрямо предходната 2002г. За същия период е отчетен ръст на привлечените средства от около 13%. Кредитният портфейл е нараснал с около 50 млн.лв., или с 60%, при запазено високо качество на активите.

Общата сума на активите на банката към 31.12.2003г. възлиза на 356 653 хил.лв., а размерът на собствения капитал – на 37 278 хил.лв.

Показателите на Общинска банка АД за обща капиталова адекватност (24.14%) и за адекватност на първичния капитал (18.80%) надвишават нормативно определения размер в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките (съответно 12% и 6%), което е доказателство за качественото управление на активите и за спазването на нормативните изисквания.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката