Новини

29.04.2004Кредити за покупка на автомобили за таксиметрова дейност предлага Общинска банка АД

От м. септември 2003 г. Общинска банка АД предлага кредити, предназначени специално за покупка на определени марки автомобили и/или газови уредби за таксиметрова дейност от търговци, с които банката има сключени договори/споразумения. Кредитите се предоставят в левове или в евро.

Кредитополучатели могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като търговци -превозвачи, притежаващи лицензия и разрешение от общината за извършване на таксиметров превоз на пътници, или физически лица, извършващи дейността от името на лицензиран превозвач, но за своя сметка.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката