0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
4.10.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,82989 1,90689 1,86821
CHF 1,98777 2,06777 2,02467
GBP 2,21664 2,29664 2,25391
Всички валутни курсове

30.06.2023Уведомление за стойностите на референтни лихвени проценти ОЛП и EURIBOR, приложими при формиране на променливи лихвени проценти по кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че от 01.07.2023 г., при начисляване на лихви по кредити на физически лица, предоставени до 31.03.2023 г. включително, „Общинска банка“ АД ще прилага стойности на лихвените индекси, използвани като референтни лихвени проценти, съгласно относимата към всеки договор за кредит Методика за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП, както следва:
      1. ОЛП – 1.00%;
      2. EURIBOR – 1.00%.

В съответствие с Методиката за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП, считано от датата на влизането в сила на промяната в стойността на референтния лихвен процент, общият лихвен процент по кредитите, предоставени на физически лица, ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка.  


       От Екипа на „Общинска банка“ АД