0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
4.10.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,82989 1,90689 1,86821
CHF 1,98777 2,06777 2,02467
GBP 2,21664 2,29664 2,25391
Всички валутни курсове

29.05.2023Уведомление за промени в общи условия, свързани с предоставяни кредити от „Общинска банка“ АД на физически лица

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че на свое заседание, Управителният съвет на „Общинска банка“ АД прие промени, както следва:

1. В Раздел VII. Разходи по кредита и в Раздел XI. Права и задължения на кредитополучателя от Общи условия за предоставяне на кредити от „Общинска банка“ АД на физически лица (Общи условия).

С актуализираните Общи условия можете да се запознаете тук.

2. В Раздел VI. Револвиращ кредит, предоставен за ползване по кредитна карта, част „Разходи по кредита“ от Общи условия на „Общинска банка“ АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard (Общи условия КК).

С актуализираните Общи условия по КК можете да се запознаете тук.

 

Промените влизат в сила от 01.06.2023 година.

 

От Екипа на „Общинска банка“ АД