Новини

25.08.2022Уведомление за преместване на банков офис

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.09.2022г., филиал „Eлин Пелин“ на „Общинска банка“ АД ще бъде преместен на адрес гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.

Последният работен ден на филиал „Елин Пелин“ на настоящия  адрес ще бъде 15.09.2022г./четвъртък/ до 12:30ч.

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката