Новини

30.07.2022Промени в Методиката на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на „Общинска банка“ АД прие промени в Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по кредитите предоставяни на физически лица (Методиката).

Промените влизат в сила от 01.08.2022 г. и ще са приложими за договори за кредит, сключени на/след тази дата.

С Методиката, приложима от 01.08.2022 г., може да се запознаете тук

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката