0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
29.9.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,81029 1,88729 1,85580
CHF 1,98429 2,06429 2,02090
GBP 2,21977 2,29977 2,26545
Всички валутни курсове

01.07.2022Информация за стойността на референтен лихвен процент, приложим по кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2022 г. „Общинска банка“ АД актуализира и прилага стойност на 6-месечния EURIBOR при начисляване на лихви по кредити на физически лица, съобразно стойността на 6-месечния EURIBOR, публикуван на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG в последния работен ден на месец юни, която е 0.278%.

В съответствие с Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП, считано от датата на влизането в сила на промяната в 6-месечния EURIBOR, общият лихвен процент по кредитите, предоставени на физически лица, ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка.