Новини

01.07.2022Информация за стойността на референтен лихвен процент, приложим по кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2022 г. „Общинска банка“ АД актуализира и прилага стойност на 6-месечния EURIBOR при начисляване на лихви по кредити на физически лица, съобразно стойността на 6-месечния EURIBOR, публикуван на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG в последния работен ден на месец юни, която е 0.278%.

В съответствие с Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП, считано от датата на влизането в сила на промяната в 6-месечния EURIBOR, общият лихвен процент по кредитите, предоставени на физически лица, ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка.  

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката