Новини

01.07.2022Уведомление за преместване на банков офис

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2022г., филиал „Перник“ на „Общинска банка“ АД ще бъде преместен на адрес гр. Перник, пл. „Кракра" бл.6 етаж 1.

Последният работен ден на филиал „Перник“ на настоящия  адрес ще бъде 28.07.2022г./четвъртък/ до 13:00ч.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката