Новини

07.01.2022Промени в Методиката на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на „Общинска банка“ АД прие промени в Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по кредитите предоставяни на физически лица (Методиката).

Промените влизат в сила от 10.01.2022 г. и ще са приложими за кредити, предоставяни след посочената дата.

С Методиката, приложима от 10.01.2022 г., може да се запознаете тук

Валутни курсове 21.1.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68830
Продава 1,76530
Фиксинг на БНБ 1,72502
Купува 1,85670
Продава 1,92670
Фиксинг на БНБ 1,88387
Купува 2,30630
Продава 2,38630
Фиксинг на БНБ 2,34892

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката