Новини

07.01.2022Промени в Методиката на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на „Общинска банка“ АД прие промени в Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по кредитите предоставяни на физически лица (Методиката).

Промените влизат в сила от 10.01.2022 г. и ще са приложими за кредити, предоставяни след посочената дата.

С Методиката, приложима от 10.01.2022 г., може да се запознаете тук

Валутни курсове 9.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88030
Продава 1,95730
Фиксинг на БНБ 1,91767
Купува 1,97880
Продава 2,04880
Фиксинг на БНБ 2,00331
Купува 2,27770
Продава 2,35770
Фиксинг на БНБ 2,32380

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката