Новини

09.12.2021Уведомление за промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Управителният съвет на „Общинска банка“ АД прие промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (Тарифата), които влизат в сила, както следва:

Считано от 03.01.2022 г. - за промените можете да се информирате по-подробно тук

Считано от 10.02.2022 г. - за промените можете да се информирате по-подробно тук

Валутни курсове 9.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88030
Продава 1,95730
Фиксинг на БНБ 1,91767
Купува 1,97880
Продава 2,04880
Фиксинг на БНБ 2,00331
Купува 2,27770
Продава 2,35770
Фиксинг на БНБ 2,32380

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката