Новини

09.12.2021Уведомление за промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Управителният съвет на „Общинска банка“ АД прие промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (Тарифата), които влизат в сила, както следва:

Считано от 03.01.2022 г. - за промените можете да се информирате по-подробно тук

Считано от 10.02.2022 г. - за промените можете да се информирате по-подробно тук

Валутни курсове 21.1.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68830
Продава 1,76530
Фиксинг на БНБ 1,72502
Купува 1,85670
Продава 1,92670
Фиксинг на БНБ 1,88387
Купува 2,30630
Продава 2,38630
Фиксинг на БНБ 2,34892

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката