Новини

12.08.2021Предстоящи промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица , считано от 12.10.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица , считано от 12.10.2021 г., както следва:

III.2.1 Междубанкови изходящи кредитни преводи

Лева

Валута

т. 3.2.1.5

При изпълнение на нареждане за кредитен превод във валута  - чрез хартиен носител

 

 

3.2.1.5.2

а) с вальор следващ работен ден – СЕПА

Не се извършва

­2.05 евро

 

б) с вальор същият работен ден - TARGET2

Не се извършва

9.20 евро

 

Валутни курсове 17.9.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,62290
Продава 1,69990
Фиксинг на БНБ 1,66270
Купува 1,76240
Продава 1,83240
Фиксинг на БНБ 1,79665
Купува 2,25350
Продава 2,33350
Фиксинг на БНБ 2,30030

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката