Новини

10.12.2020Обединеното кралство напуска ЕС и ЕИП (Брекзит)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 31 декември 2020 г. с изтичането на преходния период, договорен между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) и ЕС, Обединеното кралство официално напуска Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Считано от 1 януари 2021 г., при преводи от/за Обединеното кралство ще се прилагат разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно информацията, придружаваща преводите на средства. Преводите от/за Обединеното кралство, без значение от валутата на плащането, ще бъдат третирани като преводи извън ЕИП и за тях ще се изискват повече документи и информация.

Обръщаме внимание, че промените ще засегнат начина на обработка и изпълнение на плащанията от/към Обединеното кралство и приложимите такси и комисиони за тяхното изпълнение.

Общинска банка АД

Валутни курсове 22.1.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,56830
Продава 1,64530
Фиксинг на БНБ 1,60868
Купува 1,77560
Продава 1,85560
Фиксинг на БНБ 1,81549
Купува 2,16230
Продава 2,24230
Фиксинг на БНБ 2,20686

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката