Новини

29.09.2020КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Регламент (ЕС) № 260/2012, считано от 01.10.2020 г., Общинска банка АД преустановява изпълнение на кредитни преводи в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в евро или във валути на страни членки на ЕИП с разноски „OUR“. Преводите ще се изпълняват само с поделени разноски „SHA“. Бихме искали да обърнем внимание, че за тези преводи не се изисква попълване на BIC на банката на получателя във формата за кредитен превод.

Валутни курсове 23.10.2020

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,61860
Продава 1,69560
Фиксинг на БНБ 1,65454
Купува 1,78600
Продава 1,86600
Фиксинг на БНБ 1,82345
Купува 2,12410
Продава 2,20410
Фиксинг на БНБ 2,16657

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката