Начало | За корпоративни клиенти | Документарни операции

Документарни операции

Документарно инкасо

Общинска банка АД приема и обработва документи на инкасо, свързани с реализиран износ на стоки, както и документи, получени на инкасо за внос на стоки и услуги.

Инкасовите операции са препоръчителни при клиенти с трайни търговски взаимоотношения и установено доверие. При тази форма на плащане банките не носят отговорност и нямат ангажимент за плащане.

Документарното инкасо не покрива търговски и политически риск, както и риск от неплащане.

Основни видове документарни инкаса:

 • срещу акцептиране на трати;
 • срещу заплащане на документи.

Комисиона за документарно инкасо: 0,25 %, мин. EUR 40,00.

Документарен акредитив

За разлика от документарното инкасо, документарният акредитив представлява ангажимент на банка да плати на купувача определена сума за доставка на стока или извършване на услуга при изпълнение на определени условия (представяне на документи).

Тази форма на плащане основно се използва в случаи, когато:

 • купувачът и продавачът не се познават добре и нямат доверие един към друг;
 • има съмнения относно платежоспособността на купувача;
 • съществува политическа и икономическа нестабилност в страната на купувача.

Общинска банка АД разполага с квалифициран екип, който предлага консултация още преди сключване на търговския договор с цел максимална защита и договаряне на изгодни за клиента условия, както и консултации за изготвяне на документи. Банката предлага предварителна проверка на документи, както и сконтиране на документи по акредитив при спазване на определени изисквания.

Комисиони:

 • за акредитиви, открити от Банката :
  • непотвърден - 0,25 %, мин. EUR 100,00;
  • потвърден - 0,50 %, мин. EUR 150,00;
  • промяна - EUR 60,00;
 • за акредитиви, получени от друга банка:
  • авизиране: 0,2 %, мин. - EUR 50,00, макс.- EUR 500,00;
  • обработка на документи - 0,15 %, мин. ЕUR 50,00
  • промяна - EUR 25,00.

Международни банкови гаранции

Международните банкови гаранции се издават с цел гарантиране изпълнението на договорните задължения при външнотърговски сделки по отношение на добро изпълнение или плащане.

Основните видове банкови гаранции, които Общинска банка АД издава са:

 • Гаранция за добро изпълнение
 • Гаранция за участие в търг
 • Гаранция за авансово плащане
 • Гаранция за плащане

Банковата гаранция е вид кредитна сделка.

Банката предлага консултации и разполага с примерни текстове за различните видове гаранции.

Комисиона за издаване на банкова гаранция:

 • при обезпечение с парични средства - 0,25%, мин. EUR 50,00;
 • с друго обезпечение - 0,5%,мин. EUR 50,00.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката