Начало | За физически лица | MoneyGram парични преводи

MoneyGram парични преводи

Вашите пари, вашият език
Където и да се намирате по света, винаги можете да се доверите на MoneyGram да ви помогне при извършването на парични преводи.
MoneyGram обхваща целия свят чрез мрежа от 284,000 посредници в 196 държави и територии - което ви предлага истинско удобство и гъвкавост. Затова с MoneyGram никога не сте прекалено далечe от място, където да направите бързо и лесно паричен превод.
Къде да ни намерите в България

Изпращате пари?
Изпълнете тези 5 лесни стъпки:

Стъпка 1
Намерете най-близкият клон на Общинска банка АД с логото на MoneyGram от списъка по-горе.
Стъпка 2
Посетете посредника клона на Общинска банка АД с логото на MoneyGram, като трябва да представите документ за самоличност*.
Стъпка 3
Попълнете опростения формуляр “Изпращане” и го предайте на банковия служител заедно с парите, които искате да изпратите, и таксата за паричния превод+.
Стъпка 4
Ще Ви бъде предоставен идентификационен номер.
Стъпка 5
Свържете се с лицето, на което изпращате парите, и му съобщете идентификационния номер на превода. Само след 10 минути** парите могат да бъдат получени.

* От Вас може да се изиска да представите документ за самоличност, обикновено един или няколко от долуизброените: паспорт, национална лична карта или издаден от държавата документ за самоличност.

+ В допълнение към таксата за превода за съответната транзакция може да бъде приложен и обменен курс, определен от MoneyGram или Банката. Цените подлежат на изменение.

** В зависимост от наличността и работното време на получаващят превода клон на Общинска банка АД, както и от местните нормативни изисквания.

Получавате пари?
Изпълнете тези 3 лесни стъпки:

Стъпка 1
Поискайте от лицето, което изпраща парите, да Ви съобщи идентификационния номер – така получаването на парите ще стане по-бързо.
Стъпка 2
Посетете най-близкият клон на Общинска банка АД с логото на MoneyGram от списъка по-горе, като трябва да представите документ за самоличност* и идентификационния номер.
Стъпка 3
Попълнете формуляр "Получаване" и покажете документа си за самоличност – след което получавате парите.


* От Вас може да се изиска да представите документ за самоличност, обикновено един или няколко от долуизброените: паспорт, национална лична карта или издаден от държавата документ за самоличност.

В случай на забелязани грешки, забавяне или допуснати пропуски при осъществяване на превод, клиентът може да направи устно възражение на телефон 0700 17 412.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката