Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро

Обща информация за кредити в левове или евро

 

Общинска банка АД предлага всички основни банкови продукти и услуги, свързани с кредитиране на физически лица.

Параметри на кредитите и основни изисквания при разрешаването им: съгласно условията на съответните кредитни продукти.

Кредитите се олихвяват: ежемесечно с годишен лихвен процент .

При кандидатстване и сключване на кредитна сделка кредитоискателите заплащат такси и комисиони  съгласно действащата Тарифа на банката, а в случаите когато обезпечението е ипотека върху недвижим имот – и за оценка на обезпечението.

Банката не събира комисиона за предсрочно погасяване на потребителски  и ипотечни кредити.

Типови документи за кандидатстване:

Валутни курсове 1.3.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,58000
Продава 1,65700
Фиксинг на БНБ 1,61359
Купува 1,75150
Продава 1,82150
Фиксинг на БНБ 1,78029
Купува 2,22230
Продава 2,30230
Фиксинг на БНБ 2,24671

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката