Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро

Обща информация за кредити в левове или евро

 

Общинска банка АД предлага всички основни банкови продукти и услуги, свързани с кредитиране на физически лица.

Параметри на кредитите и основни изисквания при разрешаването им: съгласно условията на съответните кредитни продукти.

Кредитите се олихвяват: ежемесечно с годишен лихвен процент .

При кандидатстване и сключване на кредитна сделка кредитоискателите заплащат такси и комисиони  съгласно действащата Тарифа на банката, а в случаите когато обезпечението е ипотека върху недвижим имот – и за оценка на обезпечението.

Банката не събира комисиона за предсрочно погасяване на потребителски  и ипотечни кредити.

Типови документи за кандидатстване:

Валутни курсове 1.12.2020

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,59750
Продава 1,67450
Фиксинг на БНБ 1,63258
Купува 1,77330
Продава 1,84330
Фиксинг на БНБ 1,80444
Купува 2,14600
Продава 2,22600
Фиксинг на БНБ 2,17689

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката