Общинска банка АД

Валутни курсове


Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,76050 1,78450
CHF 1,84210 1,91210
GBP 2,72800 2,79800
0700 15 8850700 15 885
на цената на един градски разговор

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката

Отдел “ОБОРИЩЕ”:
Банков код: 13073590 Общинска банка АД – клон Врабча
Банкова сметка: 3013443005

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “СЕРДИКА”:
Банков код: 13073590 Общинска банка АД – клон Врабча
Банкова сметка: 3013443108

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ПОДУЯНЕ”:
Банков код: 13073590 Общинска банка АД – клон Врабча
Банкова сметка: 3013443200

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “КРЕМИКОВЦИ”:
Банков код: 13073590 Общинска банка АД – клон Врабча
Банкова сметка: 3013443303

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “КРАСНО СЕЛО”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012091506

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ТРИАДИЦА И СРЕДЕЦ”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012091609

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ЛОЗЕНЕЦ”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012091701

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ВЪЗРАЖДАНЕ”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012091804

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012091907

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ВИТОША”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012092009

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “НОВИ ИСКЪР”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012092101

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ОВЧА КУПЕЛ”:
Банков код: 13073555 Общинска банка АД – клон Денкооглу
Банкова сметка: 3012092204

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “МЛАДОСТ”:
Банков код: 13073584 Общинска банка АД – клон Младост
Банкова сметка: 3011337806

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “СТУДЕНТСКА”:
Банков код: 13073584 Общинска банка АД – клон Младост
Банкова сметка: 3011337909

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ИЗГРЕВ И СЛАТИНА”:
Банков код: 13073584 Общинска банка АД – клон Младост
Банкова сметка: 3011338000

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ИСКЪР”:
Банков код: 13073584 Общинска банка АД – клон Младост
Банкова сметка: 3011338103

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ПАНЧАРЕВО”:
Банков код: 13073584 Общинска банка АД – клон Младост
Банкова сметка: 3011338206

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “КРАСНА ПОЛЯНА”:
Банков код: 13071177 Общинска банка АД – клон Люлин
Банкова сметка: 3001136105

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ИЛИНДЕН”:
Банков код: 13071177 Общинска банка АД – клон Люлин
Банкова сметка: 3001136208

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “БАНКЯ”:
Банков код: 13071177 Общинска банка АД – клон Люлин
Банкова сметка: 3001136300

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети


Отдел “ЛЮЛИН”:
Банков код: 13071177 Общинска банка АД – клон Люлин
Банкова сметка: 3001136403

БИН:
7311210002 Данък върху недвижимите имоти
7311220000 Данък върху наследствата
7311230009 Данък върху превозните средства
7311240007 Такси за битови отпадъци
7311250005 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
7311340006 Други данъци
7311650001 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети

начало | нагоре