Начало | Кариери

Кариери

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ в ЦУ на БАНКА

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ във ФЦ МОНТАНА

ЕКСПЕРТ - МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ във Финансов център на територията на гр. София

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ / КАСИЕР във Финансов център на територията на гр. София

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ във Финансов център на територията на гр. София (по заместване)

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ в Дирекция „Банкиране на дребно“ - ЦУ

ЕКСПЕРТ "БИЗНЕС АНАЛИЗИ, ПРОДУКТИ и СЕГМЕНТИ" в ЦУ

ЕКСПЕРТ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ в ЦУ

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ във Финансов център "ВРАЦА"

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ / КАСИЕР във Финансов център "СЛИВЕН"

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ във Финансов център ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕКСПЕРТ АВТОРИЗАЦИИ И СЕТЪЛМЕНТ В ДИРЕКЦИЯ КАРТОВ ЦЕНТЪР

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ / КАСИЕР във Финансов център "ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК“, ЦУ

Валутни курсове 17.1.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,58580
Продава 1,60980
Фиксинг на БНБ 1,59921
Купува 1,62520
Продава 1,69520
Фиксинг на БНБ 1,65819
Купува 2,16550
Продава 2,23550
Фиксинг на БНБ 2,20102

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката