Начало | Лихви | Годишни лихвени проценти по влогове и сметки на граждани

Годишни лихвени проценти по влогове и сметки на граждани

Видове влогове и сметки Валута
Стандартни срочни влогове* BGN USD EUR GBP CHF
7 дни 0.01% 0.05% 0.01% - -
10 дни 0.01% 0.10% 0.01% - -
1 месец 0.03% 0.15% 0.03% 0.01% 0.01%
3 месеца 0.05% 0.20% 0.05% 0.03% 0.03%
6 месеца 0.10% 0.30% 0.10% 0.05% 0.05%
12 месеца 0.15% 0.40% 0.15% 0.07% 0.07%
18 месеца 0.20% 0.50% 0.20% - -
24 месеца 0.25% 0.70% 0.25% - -
30 месеца 0.30% 0.80% 0.30% - -
36 месеца 0.35% 1.00% 0.35% - -
Срочни влогове "Аванс"* BGN USD EUR GBP CHF
1 месец 0.03% 0.10% 0.03% - -
3 месеца 0.05%

0.15%

0.05% - -
6 месеца 0.10% 0.25% 0.10% - -
12 месеца 0.15% 0.35% 0.15% - -
Рентни срочни влогове BGN USD EUR GBP CHF
12 месеца 0.10% 0.30% 0.10% - -
18 месеца 0.15% 0.40% 0.15% - -
24 месеца 0.20% 0.60% 0.20% - -
30 месеца 0.25% 0.65% 0.25% - -
36 месеца 0.30% 0.90% 0.30% - -
Срочни влогове “Мулти плюс” BGN USD EUR GBP CHF
при следните лихвени периоди:
1-3 месеца 0.05% 0.15% 0.05% - -
4-6 месеца 0.10% 0.25% 0.10% - -
7-9 месеца 0.15% 0.35% 0.15% - -
10-12 месеца 0.20% 0.45% 0.20% - -
13-15 месеца 0.25% 0.55% 0.25% - -
16-18 месеца 0.30% 0.65% 0.25% - -
19-21 месеца 0.35% 0.75% 0.30% - -
22-24 месеца 0.40% 0.85% 0.35% - -
25-27 месеца 0.45% 0.95% 0.40% - -
28-30 месеца 0.50% 1.15% 0.45% - -
31-33 месеца 0.55% 1.35% 0.50% - -
34-36 месеца 0.60% 2.35% 0.55% - -
Срочни влогове "Трета възраст" * BGN USD EUR GBP CHF
1 месец 0.08% 0.20% 0.08% - -
3 месеца 0.10% 0.25% 0.10% - -
6 месеца 0.15% 0.35% 0.15% - -
12 месеца 0.20% 0.45% 0.20% - -
Специални срочни влогове * BGN USD EUR GBP CHF
Срочен влог "Капитал (от 10 000 до 19 999 валутни единици)
6 месеца 0.13% 0.33% 0.13% - -
12 месеца 0.18% 0.43% 0.18% - -
Срочен влог "ВИП" (от 20 000 до 49 999 валутни единици)
6 месеца 0.15% 0.35% 0.15% - -
12 месеца 0.20% 0.45% 0.20% - -
Срочен влог "ВИП плюс" (над 50 000 валутни единици)
6 месеца 0.20% 0.40% 0.20% - -
12 месеца 0.25% 0.50% 0.25% - -
Безсрочни влогове BGN USD EUR GBP CHF
Детски влогове 1.00% 1.00% 1.00% 0.25% 0.25%
Спестовни влогове 0.05% 0.10% 0.05% 0.02% 0.02%
Разплащателни сметки 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Разплащателна сметка за основни операции 0.01% - - - -
Разплащателни сметки с издадени към тях електронни дебитни карти (ЕДК) 0.01% -

-

- -
Разплащателни сметки с издадени към тях кредитни карти (КК) MasterCard

0.01%

-

0.01%

- -
Разплащателни сметки с издадени към тях ЕДК - Трета възраст 0.50% - - - -
Специални разплащателни сметки с благотворителна цел 0.15% 0.40% 0.15% 0.07% 0.07%
Безсрочен влог "Лукс+" BGN USD EUR GBP CHF
 Интервали Интервали със суми за олихвяване (по видове валути)          
 

В левове

         
I интервал до 2 000.00 0.05%  - - - -
II интервал от 2 000.01 до 10 000.00 0.15%  - - - -
III интервал от 10 000.01 до 20 000.00 0.20%  - - -  -
IV интервал от 20 000.01 до 30 000.00 0.20%  -  - -  -
V интервал от 30 000.01 до 40 000.00 0.25%  - - -  -
VI интервал над 40 000.01 0.30%  -  -  -  -
  В щатски долари или евро          
I интервал до 1 000.00 - 0.10% 0.05%  -  -
II интервал от 1 000.01 до 5 000.00  - 0.15% 0.10%  -  -
III интервал от 5 000.01 до 10 000.00  - 0.20% 0.15%  -  -
IV интервал от 10 000.01 до 15 000.00  - 0.40% 0.15%  -  -
V интервал от 15 000.01 до 20 000.00  - 0.50% 0.20%  -  -
VI интервал над 20 000.01  -

0.60%

0.25%  -  -

* При предсрочно прекратяване банката начислява лихва, равна на 50% от лихвата по спестовните влогове в съответната валута.

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката