Начало | Тарифа | Архив

Архив

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.10.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 07.09.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 07.09.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 26.07.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.07.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.07.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.05.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.04.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.11.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 06.07.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.04.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 04.04.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 06.03.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 09.02.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.02.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 24.01.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 03.01.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 28.11.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 17.11.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 17.11.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 18.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 15.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 20.07.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.07.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 27.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 27.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.06.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.06.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 24.03.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.02.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 01.02.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 28.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.01.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.10.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 08.10.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 27.08.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 17.08.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.08.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 07.05.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.04.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 12.03.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.01.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.10.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.09.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.08.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 23.07.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.07.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 26.06.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 20.05.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 12.05.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 12.05.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 25.04.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.03.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 24.02.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.02.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.01.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 10.10.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.10.2013 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 04.10.2013 година) 

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.09.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.09.2013 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 01.07.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 10.05.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 08.05.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 05.03.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 19.02.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 04.02.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.01.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 04.10.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.10.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 02.09.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 09.07.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 02.07.2012 година)

Общи условия по рамков договор за платежна сметка на Корпоративни клиенти (в сила до 20.02.2011 г.)

Общи условия по договор за срочен депозит на Корпоративни клиенти (в сила до 20.02.2011 г.)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 25.09.2011 година)

Приложение N 1 към "Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си" - "Условия, лихви, такси и комисиони предлагани по "Програма за кредитиране на малкия и средния бизнес от Общинска банка АД" (в сила до 25.09.2011 година)

Приложение N 2 към "Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си" -  "Бюлетин за лихвите начислявани от Общинска банка АД по влогове и сметки в национална и чуждестранна валута" (в сила до 25.09.2011 година)

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката