Новини

23.08.2018Уведомление до клиентите за предстоящи промени в Тарифата на банката

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.11.2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

С тарифата, в сила от 01.11.2018 г. може да се запознаете тук.

В случай, че Вие изрично не уведомите Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги, че не приемате тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, то банката ще счита, че Вие се съгласявате с направените промени в Тарифата.

В случай на несъгласие от Ваша страна с така направените промени в Тарифата, Вие можете да уведомите банката, преди датата на която промените влизат в сила, че не ги приемате и да прекратите незабавно сключения с банката рамков договор за разплащателна сметка.

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката