Новини

06.07.2018Уведомление до клиентите за предстоящи промени в Тарифата на банката, в частта за физическите лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 06.09.2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си, в частта за физическите лица.

С Тарифата, в сила от 06.09.2018 г. може да се запознаете тук

В случай, че Вие изрично не уведомите Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги, че не приемате тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, то банката ще смята, че Вие сте приели промените в Тарифата.

Ако не сте съгласни с предстоящите промени в Тарифата, Вие може да уведомите банката, преди датата на която промените влизат в сила, че не ги приемате и да прекратите незабавно сключения с банката рамков договор за разплащателна сметка.

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката