Новини

06.07.2018ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО РАМКОВ ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СЧИТАНО ОТ 06.09.2018 ГОДИНА

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 06.09.2018 г. влизат в сила изменения в Общите условия на Общинска банка АД по рамков договор за разплащателна сметка на физически лица(Общите условия).

В стремежа си да запази коректни и ползотворни взаимоотношения с клиентите и да им предостави възможност за по-добра информираност, Общинска банка АД  е включила в Общите условия текстове, регламентиращи въведени механизми за ефективно противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Изрично е уредено правото на Общинска банка АД да откаже откриване на сметка и/или изпълнение на платежни операции, ако с тези действия се нарушават ограничителни мерки, въведени от Съвета за сигурност на ООН, ЕС, Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury (OFAC) или са свързани с виртуални валути, неправомерни дейности, както и не обслужва лица, спрямо които има наложени международни санкции или ембарго от ЕС, ООН и OFAC.

С пълния текст на Общите условия може да се запознаете тук

Настоящото уведомление се публикува в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС.

В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от договора, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промените. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 06.09.2018 година.

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката