Новини

23.02.2018Общинска банка стартира продажби на сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България"

Уважаеми клиенти,

Съгласно сключен с Българска народна банка договор за продажба на сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“, Общинска банка АД стартира продажби на монетата в поделенията си на територията на страната, съгласно приложения списък.

Общинска банка АД ще продава монетите на цена от 78 лева /седемдесет и осем лева/ с ДДС за 1 /един/ брой, на каса в посочените поделения.

Доставките на възпоменателните монети в поделенията на Общинска банка АД на територията на гр. София ще се извършат в срок от 27.02.2018г. до 09.03.2018г.

Доставките на възпоменателните монети в поделенията на Общинска банка АД разположени извън територията на гр. София, ще се извършат в срок от 28.02.2018г.  до 23.03.2018г.

Допълнителна информация за извършени доставки, може да бъде получена в поделенията на Банката.

Валутни курсове 21.8.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68460
Продава 1,70860
Фиксинг на БНБ 1,71264
Купува 1,68080
Продава 1,75080
Фиксинг на БНБ 1,72077
Купува 2,14230
Продава 2,21230
Фиксинг на БНБ 2,18582

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката