Начало | За корпоративни клиенти | Обществен и денонощен трезор

Обществен и денонощен трезор

Обществен трезор

Общинска банка АД предлага сейфове за съхранение на парични средства, ценни книжа, други вещи и документи при висока степен на сигурност, денонощна охрана и гарантирана от банката неприкосновеност.

Можете да ползвате сейф съгласно сключен с банката Договор за наем на сейф и при спазване на Общите условия по Договора за наем на сейф в обществен трезор на Общинска банка АД, неразделна част от договора.

Стандартните срокове, за които можете да сключите договор за наем на сейф, са: 1, 3, 6 или 12 месеца.

Обемът на сейфовете, сроковете за ползването им и цената за услугата са различни за всеки финансов център на банката, който предоставя тази услуга. Услугата се предлага във финансовите центрове Врабча, Мария Луиза, Денкоглу, Бургас, Благоевград, Пловдив.

За допълнителна информация се обърнете към съответния финансов център на Общинска банка АД.

Денонощен трезор
Общинска банка АД предлага приемане и съхранение на парични средства, оформени като ценни пратки, в денонощен трезор в град София, при условията на отделно сключен Договор за внасяне на постъпления в денонощен трезор.

Вие получавате възможност да оставяте парите си в трезора по всяко време на денонощието, като на следващия работен ден сумите се преброяват и внасят по Ваша сметка в Общинска банка АД.

За допълнителна информация се обърнете към най-близкия финансов център на Общинска банка АД.

Валутни курсове 17.11.2017

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64340
Продава 1,66740
Фиксинг на БНБ 1,66157
Купува 1,63360
Продава 1,70360
Фиксинг на БНБ 1,67365
Купува 2,15600
Продава 2,22600
Фиксинг на БНБ 2,19305

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката