Начало | За корпоративни клиенти | Попечителски услуги

Попечителски услуги

"Общинска банка" АД извършва - след изрично писмено нареждане на клиента, следните попечителски (депозитарни) услуги:

  • Съхранение на парични средства;
  • Извършване на плащания от името и за сметка на клиента;
  • Съхранение на налични ценни книжа;
  • Съхранение и водене на регистър на безналични ценни книжа и държавни ценни книжа (ДЦК) на клиента;
  • Извършване на управителни действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.;
  • Оценка на активите на клиента при периодичност, методика и правила, определени в отделен договор.

Тарифа за таксите и комисионните

Валутни курсове 16.10.2017

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64480
Продава 1,66880
Фиксинг на БНБ 1,65608
Купува 1,66320
Продава 1,73320
Фиксинг на БНБ 1,69586
Купува 2,16550
Продава 2,23550
Фиксинг на БНБ 2,19806

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката