Обществен трезор

Общинска банка АД предлага сейфове за съхранение на парични средства, ценни книжа, други вещи и документи при висока степен на сигурност, денонощна охрана и гарантирана от банката неприкосновеност.

Можете да ползвате сейф съгласно сключен с банката Договор за наем на сейф и при спазване на Общите условия по Договора за наем на сейф в обществен трезор на Общинска банка АД, неразделна част от договора.

Стандартните срокове, за които можете да сключите договор за наем на сейф, са: 1, 3, 6 или 12 месеца.

Обемът на сейфовете, сроковете за ползването им и цената за услугата са различни за всеки финансов център на банката, който предоставя тази услуга. Услугата се предлага във финансовите центрове Врабча, Мария Луиза, Денкоглу, Бургас, Благоевград, Пловдив.

За допълнителна информация се обърнете към съответния финансов център на Общинска банка АД.

Валутни курсове 22.3.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,57140
Продава 1,59540
Фиксинг на БНБ 1,59192
Купува 1,63430
Продава 1,70430
Фиксинг на БНБ 1,67036
Купува 2,20450
Продава 2,27450
Фиксинг на БНБ 2,23771

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката