Добро решение

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „Добро решение“

Валута: левове или тяхната равностойност в евро.

Размер на кредита: до 30 000 лева, без поръчители.

Срок на издължаване на кредита: до 7 години.

Годишен лихвен процент: 6.30 % (ОЛП + надбавка).

Отстъпка по лихвата при срок на издължаване на кредита - до 36 месеца (включително) – 6.35 % от годишния лихвен процент по кредита т.е. прилага се намален годишен лихвен процент от 5.90%.

Годишен процент на разходите:

ГПР

Размер на кредита

Лихвен процент

Срок

Месечна вноска

Обща дължима сума

6.98%

10 000 лева

6.30%

84 месеца

147.53 лева

12 542.35 лева

7.14%

10 000 лева

5.90%

36 месеца

303.77 лева

11 085.59 лева

Изчислението на ГПР е направено при променлив лихвен процент и на анюитетни вноски, с включена комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка –1.50% върху договорения размер на кредита, еднократно.

Условия: превод на трудовото възнаграждение по разплащателна сметка, открита на името на кредитополучателя в банката.

Обезпечение:  залог върху бъдещи вземания.

Основни такси и комисиони:

  • без такса за проучване и анализ по искане за кредит;
  • 1.50% еднократно, върху договорения размер на кредита - комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка.

Бонус: Безплатна застраховка „Живот“.

Необходими документи:

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката