Добро решение

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „Добро решение“

 

Валута: левове или тяхната равностойност в евро.

Размер на кредита: до 20 000 лева, без поръчители.

Срок на издължаване на кредита: до 7 години.

Годишен лихвен процент: 7.90% (ОЛП + надбавка).

Отстъпка по лихвата при срок на издължаване на кредита - до 36 месеца (включително) - 20% от годишния лихвен процент по кредита т.е. прилага се намален годишен лихвен процент от 6.32%.

Годишен процент на разходите:

ГПР

Размер на кредита

Лихвен процент

Срок

Месечна вноска

Обща дължима сума

8.86%

10 000 лева

7.90%

84 месеца

155.36 лева

13 245.77 лева

7.92%

10 000 лева

6.32%

36 месеца

305.67 лева

11 199.16 лева

Изчислението на ГПР е направено при променлив лихвен процент и на анюитетни вноски, с включена комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка – 1.95% върху договорения размер на кредита, еднократно.

Условия: превод на трудовото възнаграждение по разплащателна сметка, открита на името на кредитополучателя в банката.

Обезпечение:  залог върху бъдещи вземания.

Основни такси и комисиони:

  • без такса за проучване и анализ по искане за кредит;
  • 1.95% еднократно, върху договорения размер на кредита - комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка.

Бонус: Безплатна застраховка „Живот“.

Необходими документи:

Валутни курсове 25.9.2017

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,62760
Продава 1,65160
Фиксинг на БНБ 1,64286
Купува 1,65470
Продава 1,72470
Фиксинг на БНБ 1,68824
Купува 2,18540
Продава 2,25540
Фиксинг на БНБ 2,21649

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката