Начало | За физически лица | Банкови карти | Кредитни карти | Златна револвираща кредитна карта MasterCard

Златна револвираща кредитна карта MasterCard

 • Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка;
 • Без такса при плащане чрез ПОС при търговец в страната и в чужбина;
 • Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна карта;
 • Без обезпечение;
 • Фиксиран размер на месечната погасителна вноска по кредита;*
 • Възможност за ползване на собствени средства в допълнение към предоставения кредит;
 • Дължите лихва само върху усвоения кредитен лимит, който не сте погасили в рамките на 45 дневния гратисен период;**
 • Без такса за одобряване на кредитен лимит;
 • Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”;
 • Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”.
 • Възможност за издаване на до две допълнителни карти, към разкритата Ви разплащателна сметка. (Допълнителна карта не може да бъде издадена на непълнолетно лице)
 • Безплатна застраховка срещу злополука при пътуване в чужбина.

*Минимална погасителна вноска (МПВ) – фиксирана сума, която следва да осигурите за погасяване за ползване на кредитния лимит най – късно на последния ден от ГП**, за да може да продължите да ползвате свободния кредитен лимит.
**Гратисен период - Период, включващ дните от текущия ПКП (Период на клиентски плащания) и 15 календарни дни от следващия го по ред ПКП.

Параметри на златна револвираща кредитна карта MasterCard

За кого е предназначена Пълнолетни дееспособни български граждани, с постоянно местоживеене в страната и чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в страната
Валута на кредита левове, евро
Размер на кредита Минимален размер - над 5 000 лева или 2 500 евро
Максимален размер – 20 000 лева или 10 000 евро
Лихвени условия 15.20 (ОЛП + надбавка)
Срок за ползване на кредита 12 месеца
Срок на валидност на картата 2 години
Месечна такса за обслужване на основна карта 8.00 лева
Минимална месечна погасителна вноска 3% от разрешения кредитен лимит
Месечно извлечение по разплащателна сметка на разположение до 3 тия работен ден след изтичане на съответния ПКП

Годишен процент на разходите (ГПР)* по кредита, изчислен при следните условия:

Размер на кредита Лихвен процент ГПР* Срок Обща дължима сума
10 000 лева 15,20% 16,54% 12 месеца 11 541,13 лева

*ГПР представлява общия разход на кредита, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита. Изчисленията са направени при допускането, че след сключване на договора максималният размер на кредита (лимитът) е усвоен изцяло и за целия срок на договора.

При желание от Ваша страна да кандидатствате за златна револвираща кредитна карта MasterCard, трябва да представите в избран от Вас Финансов център на Общинска банка АД следните документи:

Преди да се пристъпи към подписване на Договор за предоставяне на револвиращ кредит е необходимо да се запознаете със следните документи:

 Допълнителни услуги:

За да се запознаете подробно с предлаганите услуги, заповядайте на място в офисите на банката.

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката