Консултации

Общинска банка АД предлага на своите клиенти - общини, финансови консултации в следните области:

 • Подготовка и реализация на инвестиционни проекти
   
 • Присъждане на кредитен рейтинг
  • Консултиране в процеса на договаряне с международно признати рейтингови агенции;
  • Финансов анализ на рейтингованите субекти и изготвяне на презентационни материали;
  • Презентация пред рейтинговата агенция;
  • Мониторинг и комуникации с рейтинговата агенция;
  • Поддръжка на рейтинга и последващ анализ.
 • Организиране и посредничество при емитирането на вътрешни и/или еврооблигационни емисии
  • Изготвяне на финансов анализ и профил на емитента, както и на неговия проект/дейност във връзка с облигационната емисия;
  • Изготвяне на проспект и презентационни материали;
  • Листване на емисията на съответната борса;
  • Пласиране на емисията;
  • Цялостно банково обслужване на емисията.

Валутни курсове 16.10.2017

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64480
Продава 1,66880
Фиксинг на БНБ 1,65608
Купува 1,66320
Продава 1,73320
Фиксинг на БНБ 1,69586
Купува 2,16550
Продава 2,23550
Фиксинг на БНБ 2,19806

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката