Начало | За бюджетни предприятия | Банково обслужване на бюджета

Банково обслужване на бюджета

Общинска банка АД притежава много добри познания за бюджетната сфера и признат опит в обслужването на:

  • общини от областен, регионален и местен мащаб със сложна, многостепенна структура за финансиране и управление на бюджетните средства, при отчитане на спецификата на местния бюджет, динамиката на развитие и преструктуриране на общините;
  • подведомствени разпоредители на държавни органи, министерства и ведомства, включени в системата за разплащане "Единна сметка";
  • други разпоредители с бюджетни средства.

Банката предлага:

  • съдействие и квалифицирана помощ при решаване на въпроси, свързани с банковото обслужване и с промени на нормативните указания за бюджета;
  • високо качество на обслужване в съответствие с законовите и нормативни разпоредби за бюджета;
  • точна и вярна информация за сегмента на банката при отчитане изпълнението на Закона за бюджета на национално ниво, кореспондираща с информацията за всички нива и степени на бюджетните разпоредители;
  • квалифицирана информация по различни критерии за целите на анализа, отчета и ефективното управление на бюджетните средства, която дава възможност за вземане на оперативни и управленски решения от бюджетните разпоредители;
  • партньорство на основата на доверие и взаимно уважение.

Общини акционери
Други обслужвани общини

Валутни курсове 21.8.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68460
Продава 1,70860
Фиксинг на БНБ 1,71264
Купува 1,68080
Продава 1,75080
Фиксинг на БНБ 1,72077
Купува 2,14230
Продава 2,21230
Фиксинг на БНБ 2,18582

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката